Vegan food? Mantra Food!

Mantra Food is jouw online Indian Grocery Store boordevol vegan producten! Bij ons koop je vegan producten met diverse culturele achtergronden. Wij bieden verse groenten en producten uit de Indiase, Surinaamse, Indonesische en Afrikaanse keuken, waardoor je jouw vegan gerecht heerlijk laat smaken.

Bekijk de vegan producten in onze online indian grocery store.

Jouw online Indian grocery store uit Nederland

Met bijna 30 jaar ervaring in de voedselbranche kunnen wij je met onze ervaring en kennis uitstekend van dienst zijn. Eten is onze passie en dat willen wij overbrengen in de kwaliteit van ons eten, maar ook in onze service en levering naar de klanten. Bij ons geniet je gegarandeerd van de beste kwaliteit.

Indian Grocery Store: Vegan producten

Bij Mantra Food zijn diverse vegan producten te vinden. Veel producten uit de Indiase, Surinaamse, Indonesische en Afrikaanse keuken zijn 100% natuurlijk en daarmee vegan. Dat is een mooie bijkomstigheid van cultureel divers eten! Ondanks dat vegan eten steeds meer opkomend is, halen veel mensen het nog wel eens door elkaar: vegan en vegetarisch. Wat is nu precies het verschil?

Vegetariërs eten geen vis en vlees, vegans eten (en consumeren) geen dierlijke producten. Dit betekent dus dat vegans alleen plantaardig eten (en consumeren). Er zijn steeds meer producten op de markt die deze levenswijze steeds gemakkelijker maken, waardoor in de afgelopen jaren ook meer mensen vegan zijn geworden. Als je zorgt voor een veelzijdig en voedzaam vegan dieet kom je geen voedingsstoffen tekort: het is dus een heel gezonde en bovendien duurzame levenswijze.

Vegan eten: ¨Wat eet je dan wel?¨

¨Wat eet je dan wel?¨ Een vraag die vaak aan vegans wordt gesteld, terwijl ze vaak gevarieerder eten dan de gemiddelde Nederlandse vleeseter. Wat eten vegans dan? Groenten, fruit, granen, peulvruchten, zaden, noten, bonen en steeds meer kant-en-klare producten die gewoon te vinden zijn in de supermarkt (vaak voorzien van handig label). Er zijn genoeg lekkere keuzes en snacks (ook van de reguliere fabrikanten) die vegan zijn. En zo ook in onze online indian grocery store!

Bekijk de vegan producten in onze online Indian Grocery store.

Vegan gerechten met Surinaamse producten

Bij Indian Grocery Store Mantra Food verkopen we allerlei vegan producten voor Surinaamse gerechten. Wij geven een aantal voorbeelden van veelgebruikte producten in de Surinaamse keuken:

  • Pomtayer voor Vegan Pom
  • Arva Masala voor Vegan Roti

Pomtayer voor vegan pom

Bij Mantra Food Indian Grocery Store koop je pomtayer van Suritaya voor je eigengemaakte vegan pom. Pom is een populair Surinaams gerecht met kip, maar kan ook zeker vegan bereid worden. Pomtajer ligt namelijk aan de basis van dit ovengerecht: een subtropische knol, vergelijkbaar met de aardappel die in de Surinaamse natuur groeit. Pomtajer is 100% plantaardig en dus een vegan product! Door de kip in het gerecht te vervangen voor een vleesvervanger, maak je dit in een handomdraai vegan. Kies bijvoorbeeld voor tempeh en champignons als vervanging voor kip en zoutvlees.

Bij Mantra Food Indian Grocery Store vind je Pomtayer voor vegan pom. Pomtayer is een ingevroren product en die wij aanbieden van drie merken:

Ben je op zoek naar andere Surinaamse ingevroren producten dan pomtayer? Bekijk ons uitgebreide assortiment van Surinaamse ingevroren producten

Surinaamse Arva Masala voor vegan roti

Arva Masala is een melange van diverse verse kruiden en specerijen uit de Hindoestaanse keuken. Vers gemalen en geroosterde koriander en komijn zijn de hoofdingrediënten en tillen het aroma naar een hoger niveau. Deze melange is heerlijk om te gebruiken in diverse gerechten, zoals roti. Roti is een typisch Surinaams gerecht dat onder andere wordt geserveerd met kip, aardappelen, kousenband en de bijbehorende rotiplaat. Hoe maak je dit gerecht vegan? Vervang de kip en ei voor gemarineerde tempeh en tofu. Heel gemakkelijk en smakelijk, ook voor de vleeseter! Hoe blijft het zo smakelijk? Door de aroma´s van de Surinaamse Arva Masala, natuurlijk!

Bij Mantra Food Indian Grocery Store vind je masala van de Surinaamse fabrikant Arva. Arva Spices is een Surinaams productiebedrijf met de bekende Arva Masala van hoge kwaliteit. Ben je op zoek naar een andere masala dan Arva Masala? Bekijk ons uitgebreide assortiment van Masala´s

Vegan thee: Brooke Bond Taj Mahal

Misschien eet of drink je eigenlijk al veel vegan producten, zonder dat je er bewust van bent. Zoals thee! Thee is bijna altijd vegan. Als er geen honing in zit (een dierlijk product) en er geen dieren in het maakproces worden betrokken (in de vorm van dierproeven), is jouw thee vegan. Zo ook de Indiase thee van Brooke Bond Taj Mahal. Wil je een verkwikking in de ochtend? Start je dag met Brooke Bond Taj Mahal. Een warme drank in de avond om bij te komen van de dag? Sluit je dag af met Brooke Bond Taj Mahal. Een gezonde en bovendien vegan keuze!

Wij verkopen Brooke Bond Taj Mahal in twee formaten:

Brooke Bond Taj Mahal Tea 250gm

Brooke Bond Taj Mahal Tea 500gmOp zoek naar een andere thee dan Brooke Bond Taj Mahal? Bekijk onze diverse theeën

Vegan food? Mantra Food!

Mantra Food is your online Indian Grocery Store full of vegan products! In our store you can buy vegan products with various cultural backgrounds. We offer fresh vegetables and products from Indian, Surinamese, Indonesian and African cuisine, which will make your vegan dish taste delicious.

View the vegan products in our online Indian grocery store

Your online Indian grocery store from the Netherlands

Mantra Food has almost 30 years of experience in the food industry. Through our experience and knowledge we can provide our customers with an excellent service. Food is our passion and we want to convey that in the quality of our food, but also in our service and delivery. At Mantra Food you’ll always enjoy the best quality!

Indian Grocery Store: Vegan products

Various vegan products can be found in our online store at Mantra Food. Many products from Indian, Surinamese, Indonesian and African cuisine are 100% natural and therefore vegan. A great bonus when you enjoy culturally diverse food! Despite the fact that vegan food is becoming more popular, many people still get confused: what is the difference between vegan and vegetarian?

Vegetarians do not eat fish and meat, vegans do not eat (or consume) animal products. This means that vegans only eat (or consume) plant-based products. The vegan products in stores are increasing, which makes this lifestyle much easier nowadays. Therefore the number of people who choose to eat vegan is also increasing in recent years. If you ensure a versatile and nutritious vegan diet, you will not lack nutrients: it is therefore a very healthy and sustainable way of life.

Vegan food: “So, what do you eat?”

¨So, what do you eat? ¨ A question that is often asked to vegans, while they often eat more varied than the average Dutch meat eater. So, what do vegans eat then? Vegetables, fruit, grains, legumes, seeds, nuts, beans and more and more ready-made products that can simply be found in the supermarket (often provided with a handy label). There are plenty of tasty choices and snacks (also from well-known manufacturers) that are vegan. You can also find these in our online Indian grocery store!

View the vegan products in our online Indian Grocery store

Vegan dishes with Surinamese products

At Indian Grocery Store Mantra Food we sell all kinds of vegan products for Surinamese dishes. We will name some examples of commonly used products in Surinamese cuisine:

  • Pomtayer for Vegan Pom
  • Arva Masala for Vegan Roti

Pomtayer for vegan pom

At Mantra Food Indian Grocery Store you buy pomtayer from Suritaya for your homemade vegan pom. Pom is a popular Surinamese dish with chicken, but can certainly also be prepared as a vegan dish. Pomtajer is the basis of this oven dish: a subtropical tuber, similar to the potato that grows in Surinamese nature. Pomtajer is a vegetable and therefore a vegan product! By replacing the chicken in the dish with a meat substitute, you can make this vegan in an instant. For example, opt for tempeh and mushrooms as a substitute for chicken and salt meat.

At our Indian Grocery Store you can find Pomtayer for vegan pom. Pomtayer is a frozen product and we offer it from three brands:

Are you looking for other Surinamese frozen products than pomtayer? View our extensive range of Surinamese frozen products

Surinamese Arva Masala for vegan roti

Arva Masala is a blend of various fresh herbs and spices from the Hindu cuisine. Freshly ground and roasted coriander and cumin are the main ingredients and lift the aroma to a higher level. This blend is delicious to use in various dishes, such as roti. Roti is a typical Surinamese dish that is served with chicken, potatoes, garter and the accompanying roti plate. How do you make this dish vegan? Replace the chicken and egg with marinated tempeh and tofu. Very easy and tasty, also for the regular meat eater! How does it stay so tasty? Because of the aromas of the Surinamese Arva Masala, of course!

At Mantra Food Indian Grocery Store you will find masala from the Surinamese manufacturer Arva. Arva Spices is a Surinamese production company with the famous Arva Masala of high quality. Are you looking for a different masala than Arva Masala? View our extensive range of Masalas

Vegan tea: Brooke Bond Taj Mahal

Maybe you actually already eat or drink a lot of vegan products without being aware of it. Like tea! Tea is almost always vegan. If there is no honey in it (an animal product) and no animals are involved in the making process (like animal testing), your tea is vegan. This also applies to Brooke Bond Taj Mahal’s Indian tea. Do you like a nice warm cup in the morning? Start your day with Brooke Bond Taj Mahal. A hot drink in the evening to recover from the day? Finish your day with Brooke Bond Taj Mahal. A healthy and vegan choice!

We sell Brooke Bond Taj Mahal in two formats:

Looking for a different tea than Brooke Bond Taj Mahal? View our various teas